Donirajte

Za građane

Hrvatski Crveni križ (HCK) na temelju Zakona o Hrvatskom Crvenom križu potražuje, sakuplja i dijeli humanitarnu pomoć međunarodnih organizacija i svih voljnih donatora te nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za potrebe na području Republike Hrvatske.

Pokrećemo, organiziramo i provodimo redovne i izvanredne akcije prikupljanja sredstava za pomoć osobama u potrebi – žrtvama oružanih sukoba, prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća te osobama koje žive u teškim materijalnim uvjetima te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za situacije potrebe.

Za tvrtke

Tvrtke su važni partneri u radu Hrvatskog Crvenog križa. Hrvatski Crveni križ surađuje s tvrtkama koje posluju prema visokim etičkim standardima i svoje uspješno poslovanje prenose na zajednicu u kojoj djeluju.

Tvrtke mogu donirati:

  • proizvode iz svog asortimana proizvodnje ili trgovine
  • proizvode pred istekom roka upotrebe
  • novčana sredstva
  • uključiti se u korporativno volontiranje
  • biti partner u kriznim stanjima

Apeli

Prikupljanje humanitarne pomoći u slučajevima izvanrednih situacija pokreće se upućivanjem poziva za pomoć – apela za prikupljanje pomoći za ugroženo i stradalo stanovništvo. Apel se može odnositi na prikupljanje humanitarne pomoći za ugroženo ili stradalo stanovništvo u Republici Hrvatskoj ili na prikupljanje humanitarne pomoći za ugroženo ili stradalo stanovništvo u inozemstvu.

Apelom se humanitarna pomoć prikuplja u obliku materijalnih dobara i financijskih sredstava, što ovisi o vrsti krizne situacije i uočenim potrebama.

Akcije i projekti

Neki od osnovnih ciljeva prikupljanja donacija su poticanje i unapređenje solidarnosti i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana.
Svi koji žele i u mogućnosti su pomoći osobama u potrebi, mogu to učiniti i donacijom novčanih sredstava ili materijalnih dobara Hrvatskom Crvenom križu.

Rad Hrvatskog Crvenog križa moguće je podržati doniranjem financijskih sredstava za opće programe ili specifične akcije i projekte.

Mali programi

Hrvatski Crveni križ predstavlja i vodi programe za koje će se skupljati donacije, a koji su usmjereni prvenstveno na zadovoljavanje potreba ranjivih skupina obuhvaćenih projektima Hrvatskog Crvenog križa.

Među ovakve programe ubrajamo: programi za potresom pogođena područja u Republici Hrvatskoj, programi kojima se osigurava dostojanstven život socijalno ugroženim skupinama, programi promicanja znanja i edukacije o prvoj pomoći, programi zajedničke borbe protiv raznih oblika ovisnosti, programi dobrovoljnog darivanja krvi i brojni drugi.

Skip to content