Izvješća i natječaji

Sukladno članku 31. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Rab ravnatelj GDCK Rab naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana i odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća i izvješća o radu Skupištini GDCK Rab. Skupština GDCK Rab na svojoj redovnoj godišnjoj sjednici, temeljem članka 24. Statuta, usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu kao i godišnje financijsko izvješće.

Skip to content