Postani član

Članovi Hrvatskog Crvenog križa mogu biti fizičke i pravne osobe.

Članstvo u Hrvatskom Crvenom križu je dobrovoljno, a  član može biti svaka osoba, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Članovi Hrvatskog Crvenog križa mogu biti:

  • aktivni članovi,
  • dobrovoljni davatelji krvi,
  • mladi članovi,
  • potporni (pomažući) i
  • počasni članovi.

Aktivni članovi su punoljetne poslovno sposobne osobe koje su spremne sudjelovati u radu društava Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu.

Dobrovoljni davatelji krvi su članovi bez obveze plaćanja članarine, ukoliko se svoga prava ne odreknu.

Mladi članovi Hrvatskog Crvenog križa su učenici, studenti, odnosno mlade osobe do 30 godina starosti koji su spremni sudjelovati u radu društava Hrvatskog Crvenog križa i plaćati članarinu. Mlade osobe od 18 do 30 godina starosti mogu izabrati žele li biti aktivni ili mladi članovi Hrvatskog Crvenog križa.

Potporni (pomažući) članovi Hrvatskog Crvenog križa su fizičke i pravne osobe koje pomažu Hrvatskom Crvenom križu ili njegovim društvima u humanitarnom djelovanju (kroz pokroviteljstvo ili drugi oblik pomoći).

Počasni članovi Hrvatskog Crvenog križa su osobe koje su dobrotvornim radom i osobitim zaslugama pridonijele općem razvoju Hrvatskoga Crvenog križa i Republike Hrvatske.

Osobe koje žele postati članovi Hrvatskog Crvenog križa, mogu se javiti u najbliže društvo Crvenoga križa u kojemu će dobiti sve potrebne informacije.

11 + 11 =

Skip to content