Pristup informacijama

Povjerenik za zaštitu osobnih podataka i povjerenik za informiranje Tanja Rizner:

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Obrasci:

Zahtjev za pristup informacijama (.pdf)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije (.pdf)

Gradsko društvo Crvenog križa Rab ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/1385/15), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/14, 15/14.”

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Gradskom društvu Crvenog križa Rab:

  • putem telefona na broj +385(0)51 724 264 
  • putem faxa na broj +385(0)51 724 264 
  • e-mail: info@gdck-rab.com
  • poštom ili  donijeti osobno na adresu Gradsko društvo Crvenog križa Rab, Banjol 20, 51 280 Rab.
Skip to content