Programi

Programi usmjereni mladima

Od osnutka 1922. godine pa sve do danas, mladi Hrvatskog Crvenog križa gotovo su neprekidno djelovali. Rad mladih privremeno je bio prekinut tijekom Drugoga svjetskoga rata (1941. – 1945.) i tijekom Domovinskoga rata (1991. – 1994.).
Mladi se organiziraju s ciljem odgoja mladih osoba na područjima solidarnosti, humanosti, međusobnog pomaganja, poštivanja ljudskog bića, unapređenja zdravstvene kulture, promicanja nenasilja, ekološkog osvješćivanja i razvoja drugih pozitivnih osjećaja koji utječu na razvoj mlade osobe i zajednice u cjelini.

Programi usmjereni starijim i nemoćnim osobama

GDCK Rab kao gradsko društvo ponosno je na održavanje brojnih besplatnih programa i radionica usmjerenih starijim i nemoćnim osobama.

Radionice su različitog karaktera:

 

 • Sportsko rekreativne radionice
 • Edukacijske i informativne radionice
 • Kreativne radionice
 • Kulturno – zabavne radionice

Programi psihosocijalne pomoći

U našem programu psihosocijalne pomoći pružamo:

 • Podršku članovima obitelji tijekom bolesti i žalovanja nakon bolesnikove smrti
 • Psihološku pomoć
 • Savjetovanje o njezi bolesnika
 • Savjetovanje o ishođenju prava iz sustava zdravstvene i socijalne skrbi
 • Informacije o zbrinjavanju bolesnika izvan vlastite obitelj.

Socijalni programi

Od ostalih socijalnih programa Gradsko društvo Crvenog križa Rab provodi usluge kao što su:

 

 • Psihološka prva pomoć
 • Psihološko testiranje
 • Psihijatrijski pregledi
 • Izvanbolničko liječeje ovisnosti
 • Individualna savjetovanja
 • Bračna savjetovanja
 • Pomoć roditelja oko odgoja djeteta i dr.

 

Skip to content