Prva pomoć

Prva pomoć tradicionalna je djelatnost Hrvatskog Crvenog križa. Hrvatski Crveni križ oblikuje doktrinu prve pomoći, brine se o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama te primjeni u svim programima edukacije na području Republike Hrvatske.

Usto, Hrvatski Crveni križ sudjeluje u provedbi nacionalnog programa prve pomoći za građane, obavlja osposobljavanje i obnovu znanja volontera Hrvatskog Crvenog križa i građana za pružanje prve pomoći kod ozljeda i nesreća koje se mogu dogoditi u svakodnevnom životu.

Edukacija građana

Veliki broj građana smatra kako je pružanje prve pomoći aktivnost “rezervirana” samo za medicinske djelatnike te da osobe koje nisu zdravstvenog usmjerenja to ne bi trebale poznavati. Statistički pokazatelji, međutim, govore da se u životu svakog od nas dogodi barem nekoliko situacija u kojima je potrebno brzo i pravilno pomoći naglo oboljeloj ili ozlijeđenoj osobi.
Ukoliko imate želju i/ili potrebu za osposobljavanjem, obavještavamo Vas da je Crveni križ ovlašten za provedbu tečajeva prve pomoći za građanstvo.

U cilju organizacije tečaja Crveni križ osigurava:

 • nastavna sredstva i pomagala potrebna za praćenje obuke iz prve pomoći,
 • licencirane liječnike – predavače,
 • vrijeme i termin tečaja određuje se po dogovoru, ovisno o mogućnostima
  građana i broju prijavljenih

Svi zainteresirani građani mogu naučiti pružati prvu pomoći ili obnoviti već stečeno znanje.

Radne organizacije (poduzeća)

Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12),
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) i Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) obvezuju svakog poslodavca da u radnim prostorijama mora osigurati da određeni broj radnika bude obučen u pružanju prve pomoći.

Ukoliko u Vašoj radnoj organizaciji postoji potreba za osposobljavanjem, obavještavamo Vas da je Crveni križ ovlašten za provedbu tečajeva prve pomoći za zaposlenike u radnim organizacijama, sukladno gore navedenom Zakonu.

U cilju organizacije tečaja Crveni križ osigurava:

 • priručnik prve pomoći koji ostaje ostaje u trajnom posjedu polaznika tečaja,
 • dvije potvrde (certifikata) o obučenosti polaznika tečaja,
 • nastavna sredstva i pomagala potrebna za praćenje obuke iz prve pomoći,
 • licencirane liječnike – predavače,
 • administrativno praćenje tečaja s trajnom pohranom dokumentacije,
 • provedbu ispita i izdavanje važeće potvrde o osposobljenosti
  kandidata nakon polaganja ispita,
 • tečajeve održavamo, po dogovoru, u Vašim ili našim prostorijama u
  vrijeme koje Vi odredite,
 • vrijeme i termin tečaja i ispita određuje se po dogovoru, ovisno o mogućnostima
  kandidata tečaja; tečaj traje tijekom cijelog tjedna, a zbog prirode posla i u cilju
  što manjeg remećenja radnog procesa obuka se organizira prema dogovoru.

Prva pomoć za autoškole

Gradsko društvo Crvenog križa Rab u sklopu Prve pomoći kao najstarije tradicionalne aktivnosti , na temelju Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13) i Pravilnika Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon iz nastavnog predmeta: Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 78/2009), provodi osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Provoditelja nastave, odnosno Gradsko društvo Crvenog križa Rab Zakon obvezuje na slijedeće:

 • provođenje osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći od strane doktora medicine koji je licenciran za izvođenje nastave.
 • osiguranje potrebnog broja osposobljenih liječnika, prostora i nastavnih sredstava i opreme za provedbu nastave te godišnjeg plana i programa;
 • priručnik iz prve pomoći;
 • provođenje nastave u trajanju od 9 sati (dnevno 3 školska sata);
 • vođenje sljedeće evidencije:

1. dnevnik rada s imenikom.
2. matičnu knjigu

Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći je obvezna, a može započeti s kandidatom koji je upisan u autoškolu.
Gradsko društvo Crvenog križa Rab će kandidatu koji nastavlja osposobljavanje u drugoj organizaciji izdati potvrdu o završenom dijelu programa.

Prava i obveze Gradsko društvo Crvenog križa Rab i kandidata za vozača u procesu osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi uređuju se ugovorom u pisanom obliku.Ugovor za maloljetnu osobu potpisuje zakonski zastupnik te osobe.

Prema Pravilniku Ministarstva unutarnjih poslova ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći nisu dužne polagati i osobe koje su stekle zvanja:

1. doktora medicine,

2. medicinske sestre/medicinskog tehničara,

3. primalje.

Program obnove znanja

Prva pomoć je jedna od bazičnih aktivnosti Crvenog križa. Na temelju ideje o spašavanju i pomaganju ranjenima i nemoćnima zaživjela je ideja o nastanku Crvenog križa. U Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (članak 8, točka 10) stoji da, prema javnim ovlastima, Crveni križ ima dužnost i obavezu provoditi osposobljavanje iz prve pomoći za radnike.

Također, Zakon o sigurnosti na cestama daje mogućnost Crvenom križu za provedbu programa prve pomoći za kandidate u autoškolama. No, niti za jedan segment populacije niti u jednom zakonu ne postoji obaveza obnove znanja iz prve pomoći. To u praksi znači da prosječan građanin najčešće samo jednom u životu prođe tečaj iz prve pomoći i nikad više nema priliku obnoviti i unaprijediti svoja znanja. Doktrina prve pomoći se, međutim, mijenja iz godine u godinu i mnoge nekad često upotrebljavane metode pomaganja unesrećenima danas su ili zabranjene ili se više ne koriste. Također, koriste se nove metode za koje velika većina ljudi ne zna da postoje.

Zbog toga je Gradsko društvo Crvenog križa Rab odlučilo ponuditi građanima, osobito onima koji su najčešće u prilici pomagati ozlijeđenima, mogućnost obnove znanja iz prve pomoći. Prvenstveno smo pažnju usmjerili na ljude koji svoj cijeli radni vijek provedu u radu sa djecom, a nemaju nikakvih medicinskih predznanja. Djeca su naime populacija najsklonija nenadanim nesrećama, padovima i drugim načinima ozljeđivanja, a nemaju, niti mogu imati, nikakav osjećaj odgovornosti za svoje ili tuđe zdravlje. Tako su se suradnjom GDCK Rab i dječjeg vrtića “Pahuljica” u okviru projekta “Sigurnije škole i vrtići” provodile razne aktivnosti iz područja prve pomoći i pripreme za izvanredne situacije a članovi GDCK Rab i Kluba mladih GDCK Rab održali su radionice pružanja prve pomoći za odgojitelje i djecu.

Skip to content