Što radimo ?

Osnovni ciljevi Gradskog društva Crvenog križa Rab propisani su Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) te su:

Ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama s posljedicama masovnih stradanja i epidemija doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana Ostvarenju ciljeva Gradsko društvo Crvenog križa Rab pristupa poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.

Gradsko društvo Crvenog križa Rab ponosno je na brojne djelatnosti humanog i volonterskog karaktera kao što su edukacije građana iz pružanja prve pomoći, dobrovoljno darivanje krvi, brojni programi psihosocijalne pomoći, pomoći starijima i nemoćnim osobama, volonterske akcije kao i razni projekti financirani iz fondova Europske Unije.

Prva pomoć

Prva pomoć je jedna od bazičnih aktivnosti Crvenog križa. Na temelju ideje o spašavanju i pomaganju ranjenima i nemoćnima zaživjela je ideja o nastanku Crvenog križa. Veliki broj građana smatra kako je pružanje prve pomoći aktivnost “rezervirana” samo za medicinske djelatnike te da osobe koje nisu zdravstvenog usmjerenja to ne bi trebale poznavati. Statistički pokazatelji, međutim, govore da se u životu svakog od nas dogodi barem nekoliko situacija u kojima je potrebno brzo i pravilno pomoći naglo oboljeloj ili ozlijeđenoj osobi.
Ukoliko imate želju i/ili potrebu za osposobljavanjem, obavještavamo Vas da je Crveni križ ovlašten za provedbu tečajeva prve pomoći za građanstvo.

Dobrovoljno darivanje krvi

Dobrovoljni darivatelj krvi može biti svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina starosti (u iznimnim slučajevima do 70 godina), tjelesne težine proporcionalne visini (minimalno 55 kilograma), ukoliko vrijednost sistoličkog krvnog tlaka nije ispod 100mm/Hg i ne prelazi 180mm/Hg, a dijastoličkog ne smije biti ispod 60mm/Hg, niti iznad 110mm/Hg. Puls osobe ne smije biti manji od 50, niti viši od 100 otkucaja u minuti, a tjelesna temperatura ne smije prelaziti 37°C .

Ukoliko zadovoljavate sve ove kriterije, možete pokušati darovati krv. Kada ste donijeli odluku o tome da krv želite darovati, javite se u Crveni križ ili pogledajte popis akcija gdje možete darovati krv.

Služba traženja

Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti Službe traženja provode se od 1878., otkada djeluje i Crveni križ na ovim prostorima.
Služba traženja ili aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza predstavljaju opći pojam koji obuhvaća niz radnji čiji je cilj sprečavanje razdvajanja i nestanka osoba, održavanje kontakata između članova obitelji te rasvjetljavanje sudbine osoba koje se vode kao nestale.

Programi

Programi psihosocijalne pomoći, socijalni programi, programi usmjereni starijim i nemoćnim osobama kao i oni usmjereni mladima dio su naših aktivnosti. Djelujemo kao podrška članovima obitelji u najtežim trenucima, provodimo besplatna savjetovanja i radionice za najosjetljivije skupine kao i što organiziramo programe usmjerene mladima s ciljem odgoja mladih osoba na područjima solidarnosti, humanosti, međusobnog pomaganja, poštivanja ljudskog bića, unapređenja zdravstvene kulture, promicanja nenasilja i sličnih vrijednosti.

Volontiranje

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih volonteri bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje (Zakon o volonterstvu NN 58/07 i 22/13). Volonteri Hrvatskog Crvenog križa su osobe koje dobrovoljno ulažu svoje vrijeme, trud, znanje i vještine u aktivnosti Crvenog križa za opću dobrobit ili dobrobit druge osobe, bez postojanja uvjeta isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje (Statut Hrvatskog Crvenog križa (NN 56/2016)).

Akcije

Ponosno provodimo akcije prihvata i podjele obuće i odjeće najpotrebnijima u sustavu socijalne skrbi a sve sa ciljem pomoći i solidarnosti sa onima kojima je to najpotrebnije.

Projekti financirani iz EU Fondova

GDCK Rab ponosno je na sudjelovanje, nositeljstvo i partnerstvo u projektima kao što su “Zaželi” i “BuBa”.

Glavni cilj projekta “Zaželi” zapošljavanje je ciljane skupine žena na tržištu rada koje će svojim radom  kroz projekt pridonijeti povećanju socijalne osjetljivosti, većoj razini socijalne uključenosti i poboljšanju kvalitete života za šezdeset krajnjih korisnika, odnosno osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju.

Projekt “BuBa” produkt suradnje između GDCK Rab i GDCK Vrbovec koja traje od 2019. godine, a krajem 2020. godine između ovih dvaju humanih društava potpisan je Sporazum o partnerstvu na projektu BuBa, u sklopu poziva “Pridruži se – Aktivni u mirovini”.

Ostali projekti

GDCK Rab ponosno je na sudjelovanje, nositeljstvo, partnerstvo i organizaciju projekata prepoznatih od strane sugrađana kao što su plivački maraton “Srcem protiv barijera”, eko akcija čišćenja podmorja “Crveni križ u plavom okviru” i projekt “Sigurnije škole i vrtići” u sklopu kojeg je naš dječji vrtić “Pahuljica” ponosni nosioc certifikata “Naš vrtić je siguran!”.
Skip to content