Tko smo ?

Gradsko društvo Crvenog križa Rab (GDCK Rab) osnovano je 1962. godine u Rabu. Djeluje na području cijelog Otoka Raba kao neovisna, nevladina organizacija na osnovi Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN br. 71/2010) te Statuta Hrvatskog Crvenog križa i Statuta GDCK Rab. GDCK Rab jedan je od najvećih kolektiva na otoku sa gotovo 500 članova u svojoj udruzi koja djeluje u zdravstvenim, socijalnim i edukativnim programima, a većina se odvija uz podršku Grada Raba. Ponosni smo na brojne programe i aktivnosti u kojima sudjelujemo, a među kojima se posebno ističu: dobrovoljno darivanje krvi, edukacija o prvoj pomoći, natjecanja u prvoj pomoći i rad sa mladima, psihološko savjetovalište za djecu, mlade i obitelji, odgoj za humanost od malih nogu kroz volonterski rad i brojne ostale aktivnosti.

Društva Crvenog križa s pravnom osobnošću mogu imati ustrojstvene oblike bez pravne osobnosti (gradska, općinska, mjesna, osnovna i područna društva Crvenog križa, aktive, aktive dobrovoljnih davatelja krvi, klubove, klubove dobrovoljnih davatelja krvi, skupine, sekcije, terenske jedinice i drugo), a što se uređuje statutom društva.

Ustroj

 

Hrvatski Crveni križ nacionalno je društvo Crvenog križa koje nepristrano i bez diskriminacije djeluje na teritoriju Republike Hrvatske, a u svrhu promicanja i ostvarivanja humanitarnih ciljeva i programa od opće koristi. HCK uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Prema ustroju Hrvatskog Crvenog križa, GDCK Rab svrstava se među 111 općinskih i gradskih društava Crvenog križa.

 

Tijela

GDCK Rab kao gradsko društvo s pravnom osobnošću ima sljedeća tijela: skupštinu, predsjednika i potpredsjednike, odbor i nadzorni odbor. U navedena tijela mogu biti birani samo članovi Hrvatskog Crvenog križa koji funkcije obnašaju volonterski. Svako društvo ima ravnatelja koji funkciju obavlja profesionalno.

Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika-zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.

Skupština broj 21 zastupnika i to:

 • 3 zastupnika iz mjesnih/općinskih društava Crvenog križa
 • 14 zastupnika iz mjesnih društava Crvenog križa sa područja grada
 • 3 zastupnika aktiva DDK
 • 1 zastupnik  počasnih članova

Temeljna načela

Kao dio Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatski Crveni križ u svojemu radu vodi se temeljnim načelima Pokreta:
 • Humanost
 • Nepristranost
 • Neutralnost
 • Neovisnost
 • Dobrovoljnost
 • Jedinstvo
 • Univerzalnost

Pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Hrvatski Crveni križ kao tijelo javne vlasti, odredio je posebnu osobu za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Povjerenik za zaštitu osobnih podataka i povjerenik za informiranje Ivo Kordić:

Izvješća

Sukladno članku 31. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Rab ravnatelj GDCK Rab naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana i odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća i izvješća o radu Skupištini GDCK Rab. Skupština GDCK Rab na svojoj redovnoj godišnjoj sjednici, temeljem članka 24. Statuta, usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu kao i godišnje financijsko izvješće.

Skip to content